Weddelinhylje Riiser Larsenisen hyllyjaa Juha Taskinen

27.12.2017