Laatokka metsapalo Kaarmeniemi Valamo Juha Taskinen

27.12.2017